KVALITET

Kvalitetna voćna sadnica je oduvek bila važan činilac zasnivanja voćnjaka.

Ono na čemu se zasniva kvalitet naših sadnica su:

  • kvalitetna obrada zemljišta
  • sertifikovanost sadnica
  • 100% zdrave sadnice
  • sortno čiste i označene

Sadni materijal je vrlo značajan činilac za uspešnu i rentabilnu proizvodnju voća. Da bi se postigli najvažniji ciljevi  a to su: da se sadnice prime, da uspešno rastu, da rano prorode i redovno rađaju, da daju plodove visokog kvaliteta, da su dugovečne i otporne prema prouzrokovačima bolesti i štetočinama, sadni materijal mora biti proizveden od zdravih, selektovanih i kontrolisanih podloga i sorti.

Sertifikacija i zdravlje sadnica

Zdravstveno stanje i sortna čistoća su osnovni činioci kvaliteta voćnog sadnog materijala. Sertifikacija sadnog materijala je set pravila koja garantuju sortnu ispravnost i zdravstveni status proizvedenog sadnog materijala. Sertifikovana proizvodnja sadnog materijala garantuje visoke standarde u rasadničkoj proizvodnji.

Sadnice treba da su zdrave i da imaju najbolje proizvodno-biološke osobine sorte i podloge. Za uspešnu i rentabilnu proizvodnju voća, pored kvalitetnih i zdravih sadnica, treba odabrati odgovarajuće agro-ekološke uslove za određenu vrstu, podlogu, pa i sortu, a u procesu negovanja voćaka i proizvodnje kvalitetnog voća treba primeniti potrebne agrotehničke i pomotehničke mere. Na taj način će se maksimalno iskoristiti genetički potencijal podloga i sorti.

Piprema zemljišta

Da bi došlo do dobrog porasta podloga i sadnica potrebna je blagovremena i kvalitetna priprema zemljišta.

Dobro pripremljeno zemljište je osnova za setvu semena i sadnju podloga. Ukoliko je seme na vreme posejano i podloge posađene, njihov razvoj će biti optimalan, što će omogućiti, uz kvalitetnu negu podloga, lako kalemljenje i visok prijem kalemova.

Kalemljenje

Kalemljenje je najrašireniji način proizvodnje voćnih sadnica. Kalemljenje se primenjuje od davnina, kalemljenje voćaka poznato oko 7.000 godina i da su ga primenjivali stari Egipćani, Kinezi i drugi stari narodi. Malobrojne su voćne vrste kod kojih se sadnice proizvode na neki drugi način.

Kalemljenje je pogodan način za masovno razmnožavanje voćaka putem kojeg se verno prenose osobine matične biljke na potomstvo. Zahvaljujući kalemljenju, lako je moguće masovno umnožiti korisne promene na pojedinim sortama (mutacije).U osnovi, kalemljenje je transplatacija kojom se spajaju podloga – hipobiot i plemka – epibiot. Spajanjem podloge i plemke nastaje kalem – dibios ili simbiot.

Karakteristike kvalitetne sadnice su:

– kalemljenje na 100–200 mm iznad površine zemlje;

– minimalni prečnik sadnice 14 mm na visini od 100 mm iznad površine zemlje;

– minimalna visina 1,6 m iznad spojnog mesta;

– minimalno 3 grančice dužine preko 30 cm, poželjno je minimum 7 grančica;

– ugao grananja minimum 60° ili više;

– debljina grančica ne sme preći 30% debljine vodilice;

– kvalitetan korenov sistem, mnogobrojnim žilama, a dužina podloge u zemljištu minimum 250 mm;

– minimalne štete nastale prilikom vađenja i ostalih operacija;

– bez vidljivih oštećenja od bolesti i štetočina;

– bez tretiranja hemijskim sredstvima za ubrzanje defolijacije osim sredstvima na bazi niskog sadržaja biuret uree ili bakra.

Naše sadnice su

SERTIFIKOVANE

100% ZDRAVE I ČISTE

OZNAČENE – znate šta kupujete

Svoje bogato znanje i iskustvo u obradi zemlje i proizvodnji sadnica stekli smo višedecenijskim radom. I zato ako imate neku dilemu u vezi obrade zemljišta i pravog odabira sadnica, uvek smo Vam dostupni za dodatne savete kako bi uspešnost roda bila zagarantovana.

Pozovite nas ili pišite, rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja!