VOĆNE SADNICE

Voćarstvo je intenzivna i rentabilna grana poljoprivredne proizvodnje. Naučna dostignuća u oblasti biologije, tehnologije i agroekologije omogućila su voćarima da postignu robnu proizvodnju voća.

Naša zemlja je jedna od retkih zemalja u kojoj se mogu gajiti uspešno sve kontinentalne vrste i značajan broj suptropskih vrsta voćaka.

Razvojem i osavremenjivanjem voćarstva, razvijena je i osavremenjena rasadnička proizvodnja, odnosno proizvodnja sadnog materijala.

U mnogim zemljama Azije, Evrope i Amerike mnogo pre nas počelo se sa organizovanom proizvodnjom sadnica u rasadnicima, proizvodnjom generativnih i vegetativnih podloga kao i sa stvaranjem novih kvalitetnih sorti koje su davale veće prinose

U botaničkoj sistematici voćke su kao i sve ostale biljke podeljene odnosno klasifikovane u redove, familije, podfamilije, rodove, vrste itd.

Danas je najviše primenjena pomološka klasifikacija listopadnih voćaka. Prema ovoj klasifikaciji voće je razvrstano u sledeće grupe:

I. Jabučasto voće — u botanici Pomoideae, obuhvata vrste: jabuka, kruška, dunja, glog, mušmula i oskoruša.

II. Koštičavo voće — u botanici Prunoideae, obuhvata vrste šljiva, breskva, kajsija, trešnja, višnja i drenjina. Ovde se ubraja sve voće sa košticom u sredini ploda.

III. Jezgrasto voće — u ovu grupu ulazi voće sa tvrdom ljuskom oko jezgra, i to: orah, kesten, leska, badem. Ovde ovo razvrstavanje potpuno odstupa od botaničkog razvrstavanja.


U ponudi našeg Rasadnika može pronaći voćne sadnice:

JABUKE
KRUŠKA
MUŠMULA
BADEM
LEŠNIK
ORAH
BRESKVA
KAJSIJA
NEKTARINA
ŠLJIVA
TREŠNJA
VIŠNJA

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju!