Početna strana O nama Voćne sadnice Lozni kalemovi Kontakt
rasadnikstefanovic

Rasadnik Stefanović je porodična firma koja se proizvodnjom kalema vinove loze i sadnica voća bavi već punih šest decenija. Svoje prve kaleme vinove loze proizveli smo davne 1965. godine. Posredstvom tadašnjih zadruga sva naša proizvodnja bila je usmerena na tržište Rusije. Sa porastom tražnje, 1985. godine javila se i potreba da svoj proizvodni program proširimo i na proizvodnjusadnica voća. Devedestih godina, usled privrednih transformacija, zadruge prestaju sa radom a rasadnik nastavlja da posluje kao samostalna porodična firma. Visoki zahtevi tržišta i dugogodišnje iskustvo u radu usmerili su nas da svojim kupcima pružamo samo kvalitetan proizvod. To je i ključ našeg uspeha o čemu svedoče višegodišnji rezultati našeg poslovanja i veliki broj zadovoljnih kako domaćih tako i inostranih kupaca. Sadnice naše vinove loze i voća pronašle su sebi mesto u voćnjacima širom Srbije, Makedonije, Bosne, Hrvatske i dr. Ako želite da ukrase i Vaš voćnjak, pozovite nas! Kvalitetom ćemo opravdati Vaše poverenje!


Sadni materijal je vrlo značajan činilac za uspešnu i rentabilnu proizvodnju voća. Da bi se postigli najvažniji ciljevi a to su: da se sadnice prime, da uspešno rastu, da rano prorode i redovno rađaju, da daju plodove visokog kvaliteta, da su dugovečne i otporne prema prouzrokovačima bolesti i štetočinama, sadni materijal mora biti proizveden od zdravih, selektovanih i kontrolisanih podloga i sorti.

rasadnik

sadnice

vocnesadnice

stefanovic

Sertifikacija i zdravlje
sadnica

Zdravstveno stanje i sortna čistoća su osnovni činioci kvaliteta voćnog sadnog materijala. Sertifikacija sadnog materijala je set pravila koja garantuju sortnu ispravnost i zdravstveni status proizvedenog sadnog materijala. Sertifikovana proizvodnja sadnog materijala garantuje visoke standarde u rasadničkoj proizvodnji. Za uspešnu i rentabilnu proizvodnju voća, pored kvalitetnih i zdravih sadnica, treba odabrati odgovarajuće agro-ekološke uslove za određenu vrstu, podlogu, pa i sortu, a u procesu negovanja voćaka i proizvodnje kvalitetnog voća treba primeniti potrebne agrotehničke i pomotehničke mere. Na taj način će se maksimalno iskoristiti genetički potencijal podloga i sorti.

Priprema zemljista

Dobro pripremljeno zemljište je osnova za setvu semena i sadnju podloga. Ukoliko je seme na vreme posejano i podloge posađene, njihov razvoj će biti optimalan, što će omogućiti, uz kvalitetnu negu podloga, lako kalemljenje i visok prijem kalemova.

Kalemljenje

Kalemljenje je najrašireniji način proizvodnje voćnih sadnica. Kalemljenje se primenjuje od davnina, kalemljenje voćaka poznato oko 7.000 godina i da su ga primenjivali stari Egipćani, Kinezi i drugi stari narodi. Malobrojne su voćne vrste kod kojih se sadnice proizvode na neki drugi način. Kalemljenje je pogodan način za masovno razmnožavanje voćaka putem kojeg se verno prenose osobine matične biljke na potomstvo. Zahvaljujući kalemljenju, lako je moguće masovno umnožiti korisne promene na pojedinim sortama (mutacije).U osnovi, kalemljenje je transplatacija kojom se spajaju podloga – hipobiot i plemka – epibiot. Spajanjem podloge i plemke nastaje kalem – dibios ili simbiot.

Zatraži ponudu na vreme popunjavanjem sledeće forme!